30 אריזות אישיות C אבקה המכילה ברזל בתוספת ויטמין ערכים תזונתיים לכפייה 1 אנרגיה פחות מ-10 קק"ל משקל קפליה: 1475 מ"ג משקל נקי: 309. 75 גרם תכולה: 210 קפליות 30 individual packages C Powder containing iron with added vitamin Nutritional values ​​for coercion 1 energy less than 10 kcal Capillary weight: 1475 mg Net weight: 309. 75 grams Capacity: 210 caplets


90 
  • Delivery:  


Product Description